Centrum i solsystemet

Centrum i solsystemet

Solen er stjernen i centrum af solsystemet. Den er en mellemstor stjerne og er omkring halvvejs gennem sit liv. Solen er halvvejs gennem sit liv, fordi den har ca. 5 milliarder år tilbage. Solen er en mellemstor stjerne, fordi den ikke er så lille som en rød dværgstjerne og ikke så stor som en overkæmpestjerne. Solen blev skabt for ca. 4,6 milliarder år siden og vil dø om ca. 5 milliarder år.

Solen er enorm! Den er ca. 109 gange så stor som Jorden og har en masse svarende til ca. 333.000 jordklode. Solens overfladetemperatur er ca. 6.000 grader Kelvin, hvilket svarer til ca. 10.340 grader Fahrenheit. Solens temperatur falder med stigende afstand fra solens overflade.

Solen afgiver lys og varme på grund af de nukleare fusionsreaktioner, der finder sted i dens kerne. I disse reaktioner kombineres brintatomer til heliumatomer. Det er den energi, der frigives ved disse reaktioner, der får solen til at skinne og opvarmer Jorden.

Solens tyngdekraft holder Jorden i kredsløb om den. Jorden kredser om solen en gang hver 365,24 dag.Jorden roterer også om sin akse en gang hver 24. time, så vi ser forskellige dele af solen, alt efter hvor vi befinder os på Jorden.